A közúti járművezetők egészségi alkalmassága

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az illetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.

De a vizsgálat alkalmával kell eldönteni azt is, hogy esetlegesen milyen feltételekkel, illetve korlátozásokkal vezethet a vizsgált személy valamilyen betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállásakor is közúti járművet.

Csak a nem hivatásos járművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatát végezheti el a háziorvos. Ha a családorvos az illetőt közúti járművezetőnek alkalmasnak találja, akkor két példányban kiállítja a rendelet melléklete szerinti véleményt, és meghatározza a következő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat időpontját.

Ha a háziorvos az alkalmassági vizsgálat során a közúti járművezető alkalmasságát feltételekkel vagy korlátozásokkal állapítja meg, a véleményre a külön jogszabályban meghatározott kód alkalmazásával jegyzi fel a feltételeket, korlátozásokat.

Ha a családorvos az időszakos alkalmassági vizsgálat során a közúti járművezető egészségi alkalmatlanságát állapítja meg, az eredményről a járművezető lakhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot értesíti. Az orvosi vélemény elkészítésekor a közúti járművezetőt, illetőleg a közúti járművezető-jelöltet tájékoztatni kell az olyan szervi elváltozásokról is, amely a közúti járművezető alkalmasságát nem befolyásolja ugyan, de a biztonságos vezetés érdekében azt feltétlenül ismernie kell. Az egészségi alkalmasság külön feltételeit akkor kell megállapítani, ha a közúti járművezető csak gyógyászati segédeszköz (művégtag stb.) vagy a szokásostól eltérő kezelő berendezés (például automata tengelykapcsoló, kézi működtetésű gáz vagy üzemi fék) használatakor minősíthető egészségi szempontból alkalmasnak. A minősítést első alkalommal orvosszakértő végezheti, majd az időszakos vizsgálatoknál a háziorvos. Az egészségi alkalmassággal összefüggő korlátozást akkor kell megállapítani, ha a közúti járművezető fogyatékossága vagy a közúti jármű átalakítása miatt a biztonságos közlekedés érdekében sebességkorlátozást vagy más hasonló intézkedést kell megtenni. Az első fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon vizsgálatot elvégző háziorvosnál lehet írásban kérni.