A külföldön munkát vállalók alkalmassági vizsgálata

A háziorvos végzi mindazoknak a külföldön munkát végezni kívánó személyeknek az alkalmassági vizsgálatát, akik nem állnak munkaviszonyban.