Hajózási egészségi alkalmasság

A háziorvos különböző hajózási engedélyek közül a belföldi kedvtelési célú vízijárművek vezetőinek alkalmassági vizsgálatát köteles elvégezni. Mégpedig a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt, illetve a képesítés kiadása után életkortól függően öt-, három-, illetve kétévenként. A belföldi kedvtelési célú vízijárművet vezető személy egészségi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg is érvényesíthető. Azonban a vizsgálati díj az okmány kiállításához kapcsolódik, azaz lehetséges, hogy a vizsgálat ugyan egy időben készül, de a kétféle okmány miatt a fizetendő összeg kétszereződik. Amennyiben a hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy egészségileg alkalmatlannak bizonyul, a jelöltnek, illetve kiskorú jelölt esetében gondviselőjének írásbeli nyilatkozatával kell igazolnia annak tudomásulvételét, hogy a megszerzendő hajózási képesítést – az egészségi alkalmatlanság fennállása alatt – csak parti szolgálatban hasznosíthatja.

A vizsgálat eredményét a kedvtelési célú belvízi vízijármű vezetőjének a képesítő okmányába kell bejegyezni.